CONSULTA DISPONIBILITAT DE NINXOLS

La necessitat que té l’Ajuntament de disposar de nínxols en el cementeri, per donar resposta a les necessitats d’enterrament, i l’existència de gran quantitat de nínxols sense utilitzar, que van ser adquirits per veïns en moments en què s’oferia aquesta possibilitat,  juntament amb el canvi de costums per part de molts de nosaltres,  ens fa considerar la realització d’una consulta per a tindre coneixement de la situació i determinar si es realitza la construcció de nous nínxols o s’opta per una altra solució.

Consulta disponibilitat ninxols