L’Ajuntament de Benifairó de les Valls realitza una campanya de salut pública amb l’ajuda de la Diputació de València

La Diputació de València ens ha concedit una subvenció destinada a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província amb una població inferior de vint mil habitants, per a la realització de campanyes de salut pública en l’exercici del 2022.

En aquesta línia, Benifairó de les Valls ha rebut una subvenció de 1.350,00 €, que cobrís el 90 % del cost total del tractament,  per a la realització de campanyes de “Desinsectació, Desratització i Desinfecció” (DDD) amb l’objectiu de fer front a determinades espècies animals que representen un problema per a la salut pública i el benestar de la població.

Des del punt de vista sanitari, aquestes intervencions són essencials per a controlar les  panderoles i els rosegadors en el municipi.

A l’hora de dur a terme el tractament en el clavegueram per al control de plagues, l’ajuntament recorre a l’empresa CTL, Compañia de Tratamientos Levante, S.L., especialitzada en serveis biocides, que porta a terme 4 tractaments al llarg de l’estiu i que son reforçats en cas d’incidències localitzades.