L’Ajuntament està portant endavant la campanya de Salut Pública, amb col·laboració de la Diputació de València

L’ Ajuntament de Benifairó de les Valls es beneficiari de una subvenció de la Diputació de València per a la realització de campanyes de salut pública. Aquestes subvencions van destinades a municipis de la província de València menors de deu mil habitants.

L’ Ajuntament està portant a terme des de ja fa uns mesos la campanya de control de vectors  (mosques i mosquits) amb un pressupost total de 2.220,35 €. Comptem amb la col·laboració de la Diputació de València mitjançant una subvenció de 1.245,62 €.