L’Ajuntament publica l’edició de primavera d’El Tabalet’