Obert termini per inscriure`s en la borsa d’auxiliars administratius per treballar a l’AJuntament

ANUNCI
Convocatòria Borses treball. Auxiliar administratiu
L’Alcaldia, per resolució de 27/04/2021, ha aprovat la convocatòria per a la constitució d’una borsa
de Treball d’auxiliars administratius.
Els/les interessats/es podran presentar sol·licitud en la forma prevista en les Bases durant el termini
de 10 dies naturals a comptar del següent a la publicació de les bases en el BOP de València. (Des del 13 fins al 26 de maig)

20220427_1. Bases-AUXADM

20220512_Instància participació borsa Auxiliars Administratius