Possibles interferències en la recepció del senyal de televisió