Solicitud del Bo Social Elèctric i del Bo Social Telefònic

Encara es pot sol·licitar el bo social elèctric per a totes aquelles persones que acomplisquen amb les característiques per a ser perceptors , abans només es podia sol·licitar fins a cert termini , des del 2019 aquest termini de sol·licitud ha sigut eliminat i únicament complint amb els requisits ja pots realitzar la sol·licitud.
Aquest descompte s’aplica al total de la factura i va en proporció al nivell d’ingrés que reba la unitat familiar, si és pensionista o té discapacitat o algun situació especial com a família nombrosa per exemple.
En aplicar el descompte al total de la factura és molt més econòmic que qualsevol altra tarifa d’alguna companyia elèctrica, solament poden aplicar aquest descompte les comercialitzadores de referència , són totes aquelles que comercialitzen i distribueixen energia al nostre país .

ABONAMENT SOCIAL TELEFÒNIC

Encara continua vigent el bo social per al telèfon encara que no s’han tramitat ni la meitat de les sol·licituds esperades per falta d’informació sobre aquest tema .
Aquesta ajuda va destinada a pensionistes i jubilats per a reduir la despesa com és per exemple la quota del *telefono i tots aquells que tinguen la teleassistència instal·lada en el seu domicili ja que s’abona per part de l’usuari una certa quantitat per tindre’l en el seu habitatge.
La sol·licitud es realitza a través de la propietària de les xarxes en aquest cas és Telefònica i va acordat amb el govern per a poder-se tramitar. S’ha d’emplenar una sol·licitud adjuntant la documentació que acredite aquesta situació per a poder ser beneficiari d’això .

Bo Social Elèctric:

https://selectra.es/energia/info/bono-social

https://tarifasgasluz.com/comercializadoras

 

Bo Social Telefònic:

https://www.comparaiso.es/gestiones/contratar/teleasistencia
https://queadslcontratar.com/abono-social-telefono