Ja està oberta de nou la licitació per optar a la cafeteria de la “Llar del Jubilat”

L’ Ajuntament de Benifairó de les Valls ha iniciat el procediment per a licitar la concessió demanial per a la utilització privativa i explotació com a cafeteria del local propietat de l ‘Ajuntament situat en la Plaça Ajuntament 2, en la planta baixa de l’edifici de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats.

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: fins a les 14 h de l’últim dia hàbil dins dels 15
dies naturals següents al de la publicació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de València. (Serà el divendres 14 de febrer a les 14:00 h)
b) Lloc de presentació: Registre General de l’ Ajuntament de Benifairó de les Valls. Plaça de l’ Ajuntament, 1

20200120-Anuncio licitación Bar Casa Cultura

20200120. BASES Concesión Cafeteria Bar Casa Cultura i Llar Jubilats