Obert termini per a inscriure’s a les borses de treball 2017

Per Resolució d’Alcaldia de data 16 de gener del 2017, s’han aprovat les Bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació de PEONS GENERALS, PEONS DE NETEJA I OFICIALS.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria al Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament.
Les Bases de la present convocatòria es troben exposades al Tauler d’Edictes, a la pàgina web www.benifairovalls.com i es poden consultar a l’Ajuntament.
Els succesius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al Tauler d’Anuncis i potestativamente a la página web www.benifairovalls.com.

Anunci borses de treball 2017

Bases borses de treball 2017

Obert el termini per a una beca per a postgraus per a fer pràctiques formatives a l’Ajuntament

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’una beca per a un titulat universitari en enginyeria d’obres públiques, industrial, cartografia, equivalent o superior vinculada al projecte “ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE LES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” a Benifairó de les Valls, aprovat per decret del diputat delegat del programa “Pràctiques formatives per a jóvens”, modalitat post, número 09187, de data 7 de desembre de 2016. La concessió de la beca queda supeditada al perfil dels sol·licitants en aquesta convocatòria.
Si l’anterior beca no quedara coberta, es concedirà una beca a un titulat universitari en enginyeria d’edificació, arquitectura tècnica, equivalent o superior. vinculada al projecte “ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE LES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” a Benifairó de les Valls, aprovat per decret del diputat delegat del programa “Pràctiques formatives per a jóvens”, modalitat post, número 09187, de data 7 de desembre de 2016. La concessió de la beca queda supeditada al perfil dels sol·licitants en aquesta convocaòria.

Bases Beques Post

Anunci Beques Post

Subvenció per a llibres de text Ajuntament de Benifairó

Està obert fins el 13 de desembre el termini per sol·licitar les ajudes per a llibres de text de l’Ajuntament de Benifairó.

Beneficiaris:

  • Alumnes de infantil matriculats a l’escola l’Ermita. Son beneficiaris els xiquets i xiquetes matriculats a l’escola l’Ermita, no inclosos a l’Ordre de 26 d’octubre de 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. S’ha d’aportar justificant de la despesa (ticket o factura original), declaració responsable i documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari a nom de l’alumne o dels seus progenitors.
  • Alumnes de Batxillerat,Estudiants de l’I.E.S La Vall de Segó no inclosos a l’Ordre de 26 d’octubre de 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, empadronats a Benifairó de les Valls com a mínim des de l’1 de gener del 2016 i en el moment d’atorgament de la subvenció. S’ha d’aportar justificant de la despesa (ticket o factura original), declaració responsable i documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari a nom de l’alumne o dels seus progenitors.

 

Cursos per al carnet d’usuari de plaguicides

Ací teniu la relació de cursos que tindran lloc en les pròximes setmanes en col·laboració amb AVA i per als diferents usos: bàsic i professional.

Inscripcions i dubtes AVA

 

cartel-curso-fitos-cualificado-benifairo-de-les-valls-octubre

 

 

Servei de Mediació

Teniu a la vostra disposició el Servei de Mediació per a facilitar solucions útils  a les discrepàncies familiars, a les problemàtiques hipotecàries i als desnonaments.

La Diputació de València amb la col·laboració dels Ajuntaments i el Centre de Mediació de l’ICAV ofereix aquest Servei.

mediacio