L’Ajuntament obri el termini d’exposició i participació pública de la versió preliminar del PGOU Estructural 2018

D’acord amb l’acord del Ple de data 30 de juliol de 2018, i de conformitat amb l’article 53 de Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, es fa públic l’anunci d’exposició i participació pública i consultes de la versió preliminar del Pla General Estructural incloent l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i la resta de documents exigibles per la normativa sectorial, per termini de 45 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci en el DOCV.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals (Plaça de l’Ajuntament, 1 de Benifairó de les Valls, de 9 a 14h) i en la pàgina web municipal, perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents i, prèvia acreditació com a públic interessat, omplir l’enquesta de valoració de les unitats de paisatge, recursos paisatgístics i model de ciutat. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament: http://benifairodelesvalls.sedelectronica.es o en aquest el enllaç directe

Enllaç al PGOU Estructural 2018

 

Si + Recicles, – Pagues

La Campanya Si + Recicles – Pagues porta en marxa des del 20 de novembre del 2.017. Des de llavors està habilitat el procediment perquè aquells usuaris, titulars d’un rebut de Tractament de Resídus, reben bonificacions per l’aportació de materials reciclables als diferents Ecoparcs del Consorci de Residus C3V1 del que formem part. Fins ara els veïns que dipositaren aquests materials s’identificaven amb el nº de DNI del titular del rebut. Des d’ara disposeu de la Targeta Verda que simplifica el procés.
Cada vegada que aneu a un Ecoparc d’aquesta xarxa, el més proper està al costat de la Font de Quart, vos pesaran cadascun dels tipus de material que dipositeu i se us atorgaran punts segons el barem que figura en la carta adjunta, amb el que s’acumulen descomptes. Aquests descomptes es realitzaran de manera automàtica en el rebut de Tractament de Residus del pròxim any 2019. L’import màxim del descompte serà del 80 % del rebut.
Des del 20 de novembre passat hi ha veïns que han acumulat més de 30 € de descompte per al rebut que es pagarà per l’any 2018.

En els pròxims mesos es posarà en funcionament un Ecoparc mòbil que es desplaçarà fins a cada població i que permetrà dipositar materials sense haver de desplaçar-se.
Els contenidors de paper, vidre i envasos lleugers segueixen estant actius i és recomanable la seua utilització quan no us pugueu desplaçar fins a l’Ecoparc. Aquells materials que es dipositen en aquests contenidors produeixen descomptes lineals en la Taxa de Recollida que es traslladen a tots els veïns i, per tant, també redunden en un benefici econòmic a tots els usuaris de quantitats que, segons l’any, estan entre 6 i 8 € anuals per cada titular de rebut.

A part d’aquest benefici econòmic que suposa el reciclatge, no menys important és el benefici ambiental. Cada material que es recicla comença un nou cicle de vida, redueix la contaminació i rebaixa la quantitat de deixalles que van a parar als abocadors, allargant la vida útil dels mateixos i ajudant-nos a complir amb els objectius de la Unió Europea