Creació de Borsa de Treball per a Taquiller/a – Netejador/a

L’Ajuntament de Benifairó de les Valls, per resolució d’Alcaldia de data 13/05/24 ha aprovat la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de taquillers/manteniment de la piscina municipal.

Els/les interessats/des podran presentar sol·licitud durant el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent a la publicació de les bases en el BOP Tauler d’Anuncis de l’AJuntament de Benifairó de les Valls, començant el divendres 24 de maig.

Bases constitució borsa

Instància