Acte de carrer per a donar a conèixer el projecte del 5é contenidor

Dimarts, 21 de novembre, de 9:00 a 14:00 h a la plaça de l’Ajuntament es presentarà el projecte del contenidor per a matèria orgànica. Amb ell contribuirem a millorar el nostre entorn i estalviar.

També s’instal·larà un Ecoparc mòbil on  es donaran a conèixer els avantatges d’usar els diferents contenidors

Fins al 30 de novembre es poden presentar sol·licituds per a beneficiar-se d’una Beca Post

 

Fins al 30 de novembre es poden presentar sol·licituds per a beneficiar-se d’una Beca de formació de Postgrau

Poden optar els titulats en enginyeria d’obres públiques, civil, industrial, cartografia, geografia i ordenació del territori, equivalent o superior, i els titulats en enginyeria d’edificació, arquitectura tècnica, equivalent o superior.

Més informació als enllaços següents

Anunci apertura termini

BASES BEQUES POST

Vine a descobrir el còmic

La Delegació de Transparència i Govern Obert de la Diputació de València amb la col·laboració de L’Ajuntament de Benifairó de les Valls us convida a descobrir el còmic

Subvencions per a llibres de text alumnes d’Infantil i de Batxillerat

Fins el dia 17 de novembre es poden demanar ajudes per llibres de text.

Adreçades a alumnes no inclosos a l’Ordre 26/2016 de 13 de juny de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, empadronats com a mínim des de l’1 de gener de 2016 (En el càs d’alumnes de l’IES LA VALL DE SEGÓ) segons els següents anuncis.

SUbvenció llibres Estudiants Infantil

SUbvenció llibres Estudiants batxillerat

CONSULTA PÚBLICA AIGUA I CLAVEGUERAM

Termini de presentació de suggeriments o observacions: del 13 d’octubre a l’1 de novembre de 2017.

L’Ajuntament de Benifairó de les Valls, considera necessari i oportú aprovar una nova ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS I DE CLAVEGUERAM I ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS per a adequar el contingut de la vigent norma reglamentària al nou model de prestació dels serveis.
En relació amb esta qüestió, s’obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, fins el 1 de novembre de 2017 en la pàgina web municipal (www.benifairovalls.es) i en el tauler d’edictes electrònic d’este Ajuntament, a fi de demanar l’opinió dels veïns per la futura norma sobre les qüestions següents:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Els suggeriments o observacions hauran de presentar-se en el termini d abans indicat, dirigides a l’alcaldia de l’ajuntament indicant de forma expressa que es referixen a la consulta pública prèvia sobre “canvis en la prestació del servei d’abastiment d’aigua i clavegueram”, i podran presentar-se a través de qualssevol dels registres públics de Benifairó de les Valls o d’aquesta pàgina web.
Benifairó de les Valls, 13 d’octubre de 2017.
L’alcalde,
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Comunicació Alcaldia

Pots enviar-nos els teus suggeriments punxant ací o al correu consultaaiguabenifairo@gmail.com