La Diputació de València concedeix una subvenció de 8..741,79 € corresponents a la quota del servei de Bombers de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls

Mitjançant Anunci de la Diputació de Valencia al BOP del dia 8 de gener de 2.024 se’ns ha concedit una subvenció de concessió directa per la quota que els municipis menors de 20.000 habitants han de pagar pels servicis del Consorci per al Servici de prevenció i extinció d’incendis i salvament de la província de València (Consorci de Bombers) en l’exercici 2023, per import de 8.741,79 €.

D’aquesta manera els veïns i veïnes de Benifairó de les Valls no han de suportar cap cost pels serveis que els Bombers de la província de Valencia realitzen a la nostra població.