L’Ajuntament de Benifairó de les Valls contracta una treballadora de més de 30 anys amb una subvención de LABORA

LABORA ha concedit a l’AJUNTAMENT BENIFAIRÓ DE LES VALLS una subvenció per import de 27.157,91 euros, EXPEDIENT explus/203/33/46 per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència).

La contractació de la persona beneficiària es portarà a terme seguint el procediment de selecció i contractació de les persones treballadores segons derivada de les instruccions de la Direcció General de LABORA per aquesta convocatòria. El contracte haurà de començar en 2023.

Cartel Explus 2023

.