L’Ajuntament impulsa la creació d’una comunitat energètica i construirà una Planta Fotovoltaica a la que li cedirà, de manera gratuïta, el 50 % de la seua producció

Informació per als interessats en Sapiens Energia o a l’AJuntament.