L’Ajuntament trau a licitació el Bar de la Piscina

Al BOP de la Província de València ha eixit publicat hui, 3 d’abril de 2.022, l’anunci del nostre Ajuntament sobre la concessió demanial per a la utilització privativa i explotació com a cafeteria del local situat al costat de la sala polivalent i la piscina municipal. El termini de presentació de propostes comença el dia 4 d’abril i  s’allargarà fins les 14 h de l’últim dia hàbil dins dels 30 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (les 14.00 h del 3 de maig).

Ací teniu les bases i els Annexos, però la documentació i els posteriors tràmits heu de seguir-los a la Seu Electrònica.

Publicació BOP

BASES Concesión Cafeteria Pla Era

Anexo I Concessió demanial. Declaración responsable

Anexo II Concessió demanial. Propuesta económica