Notícies curtes COVID-19

La comercialitzadora de gas butà ens ha informat que el divendres donarà servei a la nostra població
Modificació horari Ecoparc de Quart de les Valls: Sols estarà obert dilluns i divendres de 9:00 a 13:00 h
S’han ajornat tots els sorteigs de loteries. No tireu les paperetes de cap participació.
S’amplia, fins al dia 1 de juliol de 2020, el primer període de pagament en període
voluntari dels tributs dels ajuntaments i la resta d’ens públics relacionats en l’anunci de cobrament publicat en el BOPV núm. 41, de 28 de febrer de 2020.
Es prorroga durant un any, fins el 13 de març de 2021, la validesa del DNI que caduquen des de la data del 14 de març de 2020

Funcionament val de compra beneficiaris menjador escolar bonificats 100 %

Suspensió terminis en sol·licitud d’ajudes d’habitatge