Tallers preventius subvencionats per Diputació dins del Pla Provincial de Drogodependències

La Diputació de València desenvolupa des de l’any 2002 una política preventiva, de caràcter continuat i específic, emmarcada en els successius Plans Provincials de Drogodependències. En este sentit, la Secció de Prevenció Comunitària fa anualment la convocatòria d’activitats preventives, finançades íntegrament per la Diputació i dirigides als municipis de la província amb població inferior a 20.000 habitants. No obstant això, tenen preferència els municipis que no tinguen un pla municipal propi o que no s’hagen mancomunat per al sosteniment d’unitats de prevenció comunitària.

El Programa d’Activitats Preventives gradua el nivell de les activitats que se sol·liciten i s’atorguen en atenció al nivell de participació i realització aconseguit en les edicions anteriors i al nombre d’habitants del municipi.

Els continguts temàtics de les activitats se centren en drogues, tecnologies, habilitats educatives, salut, intel·ligència emocional i valors, que es desenvolupen mitjançant estratègies informatives, formatives i relacionals, dirigides a famílies, jóvens i agents comunitaris.

Enguany, han concedit la subvenció a Benifairó, junt a la resta de pobles de Les Valls i els tallers, com ja és habitual, es desenvoluparan a l’IES La Vall de Segó, amb la finalitat d’arribar al màxim nombre de jóvens possible, dins del seu pla de formació.

Els tallers preventius que es desenvoluparan enguany són:

  • Emocions Difícils I: Explorant-me a mi mateix
  • Expressió Emocions Difícils I: Connectant-me amb la vida
  • Educant emocions VI

Els tallers es duran a terme en diverses sessions en l’IES La Vall de Segó, dos el 27 d’octubre, dos més el 14 de novembre i les dos últimes el 21 de novembre.