Pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020

El Pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana, central i integrada per a millorar l’ocupabilitat dels joves i de les joves per a :
– Contribuir a la implantació d’un NOU MODEL PRODUCTIU que, sense oblidar les millores en eficiència, i comptant amb les empreses, els treballadors i les treballadores.
– Generar noves oportunitats d’ocupació i formació per a les PERSONES JOVES.
– Afavorir l’aportació de TALENT de les persones joves a les PIMES I AL TERCER SECTOR, promovent la contractació de joves per part d’aquestes organitzacions i la implantació de millores organitzatives per part dels joves i de les joves.
– Facilitar el RETORN DE LES PERSONES JOVES que se’n van anar a uns altres països per a evitar les condicions de precarietat i a la cerca d’oportunitats que no els oferien en la seua terra.
– Estimular el COMPROMÍS SOCIAL DE LES PERSONES JOVES, participant en iniciatives socials de la mà del tercer sector, que de forma directa promoven el desenvolupament de competències transversals fonamentades en el mercat de treball hui en dia ( aprenentatge i servei)
Fullet Avalem Joves

Ús del Pla de l’Era, Diumenges i Festius de 2017

Donada la baixa demanda del servei de reserva de taules i paellers per als veïns aquest servei queda suspès fins que no hi haja una demanda real del mateix.

A partir de hui 8 de Maig, Els propers diumenges l’ús de les instal·lacions serà lliure i es regirà per l’ordre d’arribada no hi havent reserves prèvies.

 

Reunió amb el Sotsdirector General d’Infraestructures de La Consellería

Aquest matí ha tingut lloc a la Consellería d’Educació, Investigació, Cultura i Esport una reunió amb Jesús García, Sotsdirector General d’Infraestructures en la qual han participat el Regidor d’Educació Jose Alvarez, el d’Esports i Manteniment Urbà Fabian Herreros i el nostre Alcalde Antonio Sanfrancisco, a fi de determinar el futur del CEIP l’Ermita.

En aquesta reunió s’ha confirmat, per part de la Consellería, que es van a dur a terme les propostes realitzades per la nostra corporació, a fi de procedir a l’ampliació del centre, construint les infraestructures necessàries en el terreny limítrof al centre, a la zona on es troben actualment les aules prefabricades. D’aquesta manera el nostre centre va a comptar amb les aules definitives suficients per a tots els xiquets i xiquetes de Benifairó, menjador, gimnàs, al costat d’aules d’Inglés, música, informàtica, etc

L’inici del projecte començarà amb la redacció del mateix i es desenvoluparà l’any 2.018, atès que enguany ja estan previstes totes les actuacions a realitzar per part de la Consellería. El nostre Ajuntament va a realitzar prèviament les modificacions urbanístiques necessàries perquè el projecte es puga dur a terme, a partir de l’any que ve, amb la màxima celeritat.

D’altra banda, se’ns ha indicat que durant el present any està prevista la substitució de la fusteria metàl·lica de les instal·lacions a fi de millorar les condicions d’ús de les mateixes.

IMG_3153