Participa en el futur de #benifairovalls

El Ple de la Diputació de València aprovà les quantitats que li corresponen a cada municipi del Pla d’Inversions (SOM). És biannual, per al període 2022-23 al nostre poble li pertanyen 407.108€.
Les properes setmanes caldrà que valorem quines necessitats té el nostre poble, a quines li donem prioritat i quines volem incloure en eixe #benifairovalls del futur.
Des de l’Equip de Govern pensem que aquestes decisions són cosa de totes i tots. Us animem a que participeu en el disseny del futur de Benifairó, que aporteu la vostra opinió d’allò que penseu que necessitem: millora de zones o instal·lacions, noves infraestructures i espais, compra de qualsevol material, adequació de locals per a nous usos…
Qualsevol idea que tingueu és bona! RECORDEM que disposem de 407.108€. Esperem les vostres propostes abans del 15 de maig al correu propostesbenifairo@gmail.com

L’ Ajuntament de Benifairó de les Valls tractarà les dades amb el seu consentiment amb la finalitat d’analitzar les propostes enviades. Les dades no es comunicaran a tercers i es conservaran durant el temps estrictament necessari per a atendre tal finalitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, o retirar el seu consentiment, a través de la nostra Seu Electrònica o de manera física mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament. Si necessita més informació pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades. Així mateix, si considera que aquest tractament no s’ajusta a la normativa, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es).

#benifairovalls #benifairomillorquebe #treball #urbanisme #mediambient #turisme #educacio #cultura #serveis #turisme #igualtat #joventut #esports #lesvalls #campdemorvedre

EXEMPCIO DE L’IBI RÚSTIC DE L’ANY 2022 EN CAS DE REDUCCIÓ, ALMENYS,  DEL 30 % DELS INGRESSOS AL 2021

Al Reial Decret  4/2022, de 15 de març del Govern de l’Estat  s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, i regula l’exempció en les quotes de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) de naturalesa rústica corresponent a l’exercici 2022.
Els contribuents poden sol·licitar l’exempció (no es automàtica) i han d’acreditar que:

 • Els béns immobles rústics, estan afectes al desenvolupament d’explotacions agrícoles o ramaderes.
 • Els propietaris dels béns rústics són els titulars de d’explotacions agrícoles
  o ramaderes.
 • Els titulars de les explotacions han patit en l’exercici 2021, pèrdues d’ingressos
  agrícoles, respecte a la mitjana dels 3 últims anys, almenys del 30 %

El model d’imprès per tramitar la sol·licitud d’exempció està a la pàgina web de l’Ajuntament www.benifairovalls.com .

 • Tramitació de la sol·licitud:
  • Les sol·licituds presentades abans de l’1 de juny, si es concedeix l’exempció, es donarà de baixa el rebut abans de l’inici període de voluntària.
  • Les presentades després de l’1 de juny, si es concedeix l’exempció, es
   procedirà a donar de baixa el rebut o en el cas que les quotes hagueren sigut abonades tramitar la devolució.
 • Lloc de presentació: En les oficines del Servei de Gestió Tributària de Diputació, a l’Ajuntament o a  través de l’Oficina Virtual de Recaptació de la Diputació
 • Requisits de les sol·licituds.
  • Els contribuents hauran d’emplenar les dades de la sol·licitud i aportar la següent documentació acreditativa:
  • Còpia de les declaracions tributàries o documents públics, que acrediten els ingressos consignats en la sol·licitud.
  • Còpia de la presentació del mod (900D) de canvi de titularitat, si el titular del rebut és incorrecte i no coincideix amb el titular de l’explotació.
  •  Certificat de la titularitat del compte bancari, si sol·licita la devolució

 

Benifairó de les Valls elabora un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible amb la col·laboració de la Diputació de València

L’Ajuntament de Benifairó de les valls, en col·laboració amb els Ajuntaments de Quart de les Valls i Quartell, i amb l’ajuda econòmica de la Diputació de València, està portant endavant un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. El seu objectiu principal és el d’establir les bases d’un model de poble saludable, segur i inclusiu on les persones són el centre.

Per definir aquestes mesures al nostre poble és fonamental la participació ciutadana. El procés participatiu que vos proposem consisteix en contestar una enquesta online sobre els vostres desplaçaments habituals, on podeu informar de necessitat i suggerències. Posteriorment, vos convidarem a participar en una sessió de debat on presentarem l’estratègia per la Mobilitat Sostenible del vostre poble.

Accedint a aquest enllaç Agenda 2030 – Municipis 2030, podreu contestar aquesta breu ENQUESTA i PARTICIPAR!!