L’Ajuntament de Benifairó de les Valls contracta tres treballadores amb la subvenció de LABORA

L’Ajuntament de Benifairó de les Valls ha contractat tres treballadores fins el mes d’abril de 2.024 acollint-se a una subvenció de 51.000,48 € del Servei d’ocupació LABORA de la Generalitat Valenciana i el MInisteri de Treball

Programa de subvencions d’iniciativa social destinat a la contractació de dones desocupades, en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Dona). EMDONA.2023

Dues de les treballadores duran a terme tasques de consergeria en espais públics municipals: Consultori mèdic, camp de futbol, Poliesportiu, parcs, etc i la tercera executarà tasques de monitora de temps lliure que inclouran el manteniment de l’escola matinera i berenador, activitats d’oci en èpoques de vacances escolars, cursets per a gent major en noves tecnologies, etc