L’Ajuntament de Benifairó de les Valls realitza una campanya de salut pública amb l’ajuda de la Diputació de València

La Diputació de València ens ha concedit una subvenció destinada a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província amb una població inferior de vint mil habitants, per a la realització de campanyes de salut pública en l’exercici del 2022.

En aquesta línia, Benifairó de les Valls ha rebut una subvenció de 1.350,00 €, que cobrís el 90 % del cost total del tractament,  per a la realització de campanyes de “Desinsectació, Desratització i Desinfecció” (DDD) amb l’objectiu de fer front a determinades espècies animals que representen un problema per a la salut pública i el benestar de la població.

Des del punt de vista sanitari, aquestes intervencions són essencials per a controlar les  panderoles i els rosegadors en el municipi.

A l’hora de dur a terme el tractament en el clavegueram per al control de plagues, l’ajuntament recorre a l’empresa CTL, Compañia de Tratamientos Levante, S.L., especialitzada en serveis biocides, que porta a terme 4 tractaments al llarg de l’estiu i que son reforçats en cas d’incidències localitzades.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El passat 9 de juny, a les 19.00 h i a l’Auditori de Quartell, tingué lloc una Sessió Participativa de presentació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Aquest es un proyecte elaborat de manera conjunta pels Ajuntamnets de Benifairó de les Valls, Quart de les Valls i Quartell.