Contractació de dos treballadors en col·laboració amb la Generalitat Valenciana

L’Ajuntament de Benifairó de les Valls s’ha acollit al programa EMCORP 2.020 amb col·laboració de la Generalitat Valenciana i LABORA. Amb aquest programa un treballador i una treballadora gaudiran d’un contracte de treball a temps complet des del 3 d’agost de 2.020 i fins el 2 de febrer de 2.021.

El Programa: Manteniment i Neteja de Bens i Edificis i Espais Públics es beneficia d’una subvenció de LABORA de 17.000 €

Benifairó adjudica la gestió del servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram a una empresa especialitzada

  • La mercantil Aguas de Valencia es farà càrrec d’aquest servei durant els pròxims 20 anys
  • L’empresa va presentar l’oferta més avantatjosa per al municipi, que inclou l’abonament d’un cànon de més de 128.000 euros i la rebaixa d’un 3 per cent en preu del rebut de l’aigua.
  • Aigües de València invertirà durant els tres primers anys més de 250.000 euros en obres de millora de la xarxa de proveïment.

Continue reading “Benifairó adjudica la gestió del servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram a una empresa especialitzada” »

Benifairó aprova la seua adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat

L’Ajuntament de Benifairó de les Valls es va adherir en el plenari ordinari del 20 de juliol de 2020 al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els recursos econòmics destinats a la cooperació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, i els dedica a projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, i va designar com a representants de l’Ajuntament en el Fons a Toni Sanfrancisco, alcalde de Benifairó de les Valls, com a titular, i a Vicent Chordà Guillem, Regidor de Cultura, Promoció Econòmica, Comerç i Esports, com a suplent. Continue reading “Benifairó aprova la seua adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat” »